Door onze pedagogiekredactie| Samantha van Duuren, pedagoog Linkedin_logo_30x

Kinderen zijn bij uitstek meesters in het fantasiespel. Een houten tuinhuisje wordt een schip, een rij stoelen achter elkaar wordt een bus en een banaan verandert in een telefoon. Kinderen spelen graag fantasiespellen met elkaar of met speelgoeddieren/ poppen. Dit is erg goed voor de ontwikkeling van kinderen. Waarom dit goed is en hoe je de fantasie kunt stimuleren bij kinderen wordt uitgelegd in dit artikel.

Fantasie is goed voor de ontwikkeling van kinderen – dit is waarom:

Fantasie houdt in dat kinderen zich beelden kunnen visualiseren zonder beperkt te worden door wat wel en niet kan. Kinderen leren out of the box te denken. In de fantasiewereld van kinderen is alles mogelijk. Vele ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd tijdens de fantasiespel van kinderen.

Creatief:

Kinderen die veel fantasie tijdens hun spel tonen, zijn ook erg creatief. Doordat ze steeds weer nieuwe rollenspellen verzinnen bijvoorbeeld. Kinderen leren zo snel verbanden te leggen en zijn erg flexibel in het oplossen van verschillende situaties. Dit komt goed van pas voor de rest van hun leven.

Cognitief:

Kinderen zijn van nature onderzoekers. Ze willen alles weten en alles ervaren. Tijdens fantasiespel wordt dit gestimuleerd omdat ze steeds weer in nieuwe situaties terecht komen met nieuwe uitdagingen/problemen. Dit stimuleert het probleemoplossend vermogen van kinderen. Ook leren kinderen om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.

Sociaal:

Doordat kinderen een rollenspel spelen, leren ze zich in te leven in een ander persoon. Bijvoorbeeld als een kind de moeder speelt, dan leert het kind zich in te leven in de moeder. Je ziet ook vaak dat het gedrag van de moeder wordt gekopieerd tijdens rollenspel. Bepaalde uitspraken die de ouders maken, komen terug in het rollenspel. Ook het samenspel wordt gestimuleerd tijdens rollenspellen. Kinderen leren afspraken met elkaar te maken en zich aan de regels te houden van het rollenspel.

Emotioneel:

Kinderen verwerken tijdens hun fantasiespel hun emoties. Als een kind een heftige situatie heeft meegemaakt, kan hij/zij deze situatie naspelen in zijn/haar fantasiespel. Het fantasiespel geeft houvast aan het kind over de situatie. Het kan ook andersom werken, dus ter voorbereiding op. Als er een ziekenhuisbezoek aan zit te komen bijvoorbeeld, kunnen kinderen dit van tevoren al spelen in hun fantasiewereld. Ook kunnen kinderen die veel fantasie hebben meer begrip tonen voor de emoties van anderen.

De fantasie stimuleren van kinderen: zo doe je dat…

We weten nu waarom de fantasie van kinderen zo belangrijk is. Nu is de vraag hoe je deze kunt stimuleren bij kinderen. Hieronder volgen enkele tips:

–          Speelgoed:

Het speelgoed van kinderen wordt steeds realistischer en in de digitale wereld laat weinig zich nog aan de verbeelding over. Kies daarom zoveel mogelijk voor ‘simpel’ speelgoed of materialen dat geen speelgoed is. Voorbeelden hiervan zijn: houten blokken, wc-rolletjes, pannen, een kartonnen doos, kaartjes, een pop, stoffen doeken/dekens. Hoe simpeler de materialen, hoe meer de fantasie wordt geprikkeld.

–          Samen spelen

Speel mee met kinderen. Dit is niet alleen erg leuk om te doen, maar je kunt kinderen ook handvaten geven om de fantasie te stimuleren. Je kunt ‘problemen’ in het spel brengen. ‘Oh nee, nu hebben we geen boot, hoe gaan we dan de zee over?’ Laat de kinderen de oplossingen bedenken voor de problemen/obstakels. Je stimuleert hier tegelijkertijd ook je eigen fantasie mee! Belangrijk is wel dat de kinderen de leiding hebben over het spel.

–          Muziek

Muziek stimuleert de fantasie. Zet eens klassieke muziek op bijvoorbeeld en kijk wat er gebeurt. Kinderen reageren erg goed op muziek. De muziek neemt kinderen mee op reis.

–          Naar buiten

Ga zoveel mogelijk naar buiten met kinderen. De natuur stimuleert de fantasie enorm van kinderen. Kinderen kunnen uren spelen met zand bijvoorbeeld. Er worden taartjes gemaakt, kastelen gebouwd, tunnels gegraven. Maar ook takken, stokken, gras, wolken enz. stimuleert de fantasie enorm.

–          Boeken

Voorlezen uit boeken is erg belangrijk voor kinderen. Hierbij wordt ook de fantasie gestimuleerd van kinderen. Ze kunnen zich helemaal laten meeslepen in een piraten of prinsessen verhaal en fantaseren dat ze dit zelf zijn bijvoorbeeld. Zo komen ze ook weer tot meer ideeën tijdens het vrij spel.

–          Even niks

Kinderen hoeven niet 24/7 vermaakt te worden. Juist als kinderen niks doen, wordt de fantasie van kinderen gestimuleerd. Door de rust gaan ze van alles bedenken en krijgt hun fantasie te ruimte om te stromen.

Lees ook onze tips over deze aanverwante onderwerpen:

Dit zijn slechts enkele van de vele bronnen beschikbaar op onze website om ouders te ondersteunen en te informeren.