De top 5 met de beste onderwijsexperts in Nederland

Een onderwijsexpert is iemand die vanuit zijn vakgebied – daarbij dus ook rekening houdend met alle trends en ontwikkelingen binnen onderwijsland – de opvoeding van het kind en de methoden om dat te doen centraal stelt. Heb je altijd een onderwijsexpert nodig? Waarschijnlijk niet, maar het kan wel handig zijn om een individu, team of hele school mee te krijgen in alle vooruitgang, zonder oog te verliezen voor de kern van het opvoeden.

1.Wilma van Esch – opvoedkundig advies en coaching – van leraar tot onderwijsleiding

Wilma is zo iemand die je werkelijk een duizendpoot zou kunnen noemen. Ze weet zich op elk niveau aan te passen aan de persoon of groep mensen die voor haar zit. Ze kan met medewerkers in de kinderopvang sparren over hoe er op een geschikte wijze invulling aan E-learning gegeven kan worden en later een heel onderwijsteam inspireren tijdens een studiedag. Weer later coacht ze leden van het management team om de oude visie weer toekomstbestendig uit te werken.

Wilma’s ervaring liegt er niet om. Al bijna 35 jaar is ze actief in het onderwijs of houdt ze zich bezig met opvoedkundige zaken. Die ervaring hoor en voel je terug in elk beetje informatie of begeleiding dat je van haar krijgt. Ze weet ook als geen ander hoe het huidige onderwijsklimaat niet meer is wat het vroeger was. Als onderwijzer, onderwijsinstelling of andere betrokkene bij opvoeding is het dan ook fijn om te kunnen leunen op de ervaring en steun van iemand als Wilma. Begrip, inzicht, toekomstvisie en samen groeien zijn enkele begrippen die we in haar pragmatische aanpak herkennen.

Bekijk Wilma van Esch op Linkedin

2. Onderwijs Ontwikkeling Nederland – vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp

Als adviesbureau dat in de onderwijsbranche werkzaam is, kan het handig en nuttig zijn om je aan te sluiten bij het OON (Onderwijs Ontwikkeling Nederland). Deze vereniging brengt diverse disciplines bij elkaar om zo samen een sterkere vuist te kunnen maken voor alles wat onafhankelijke adviesbureaus voor elke vorm van onderwijs kunnen doen. Het gaat niet alleen om kennis vergaren – al helpt het wel als je van elkaar weet wie wat op welke plek en op welke manier doet – want uiteindelijk draait het allemaal om het bereiken van het kind en onderwijs bieden dat bij hem of haar past.

OON kan ingeschakeld worden bij specifieke problematieken (zieke leerlingen en hoe zij onderwijs kunnen krijgen, hoe omgaan met dyslexie of de achterstand die een kind opgelopen heeft) en daarnaast helpen zij onderwijsorganisaties om te groeien. Net als op alle andere plekken is stilstaan achteruitgaan en dat wil Onderwijs Ontwikkeling Nederland door haar krachten te bundelen voorkomen. Voor bepaalde expertise of begeleiding ga je niet zomaar wat op internet rondspeuren, maar richt je je vragen tot OON om gepast advies en maatwerk trainingen te krijgen en als onderwijsadviesbureau sluit je je dan ook graag bij deze vereniging aan.

Bekijk Onderwijs Ontwikkeling Nederland op Linkedin

3. De Onderwijsadviseur – voor strategische, tactische en operationele vraagstukken op onderwijsgebied

Mouris Boer van De Onderwijsadviseur is een bezige bij en door heel het land actief. Dat blijkt wel uit alle feedback die hij van klanten heeft ontvangen. Zijn ervaring in het onderwijs – zelf gestart als leraar en later doorgegroeid tot directeur – komt uitstekend van pas bij alle vraagstukken die hij graag op zijn pad ziet komen.

Kwaliteit van onderwijs staat bij hem centraal en hij helpt onderwijsinstellingen hier invulling aan te geven zonder de ontwikkelen in onderwijsland uit het oog te verliezen. Hij is zich bewust van alle wet- en regelgeving die continu verandert en heeft de stressvolle baan als leraar in het onderwijs zelf ervaren. Dat maakt hem kundig, meevoelend en praktisch in zijn oplossingen en adviezen.

Een van zijn krachten is maatwerk leveren en dit doet hij ook als externe auditor. Zijn insteek in deze rol is vooral dat je als onderwijsinstelling zelf moet willen blijven groeien en niet moet gaan zitten wachten tot er van buitenaf signalen (of gedwongen veranderingen vanuit de regering) binnendruppelen. Dan ben je namelijk te laat en wordt de inhaalslag maken een stuk lastiger. Mouris weet hoe hij mensen en organisaties op onderwijskundig vlak kan motiveren en inhoudelijk kan verrijken. Wij merken aan alles wat we over hem weten dat Mouris een waardevolle partner als onderwijsexpert is.

Bekijk Mouris Boer op Linkedin

4. Metis Onderwijsadvies – een kundige partij voor het ontwikkelen, uitvoeren en managen van beroepsonderwijs met als belangrijke pijlers kwaliteit en innovatie

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoe snel een beroep of branche kan veranderen? En weet je wat dit betekent voor het beroepsonderwijs? Eigenlijk wil je de trends en ontwikkelingen altijd net voor zijn, zodat je met een opleiding precies de juiste mensen aan het einde van het traject af kunt leveren. Het klinkt heel klinisch, maar je wilt als beroepsonderwijs dat leveren waar de markt om vraagt en die vraag verandert nog al eens, niet alleen qua tempo, maar ook als het om de inhoudelijke kant van werkzaamheden en kennis gaat.

Probeer dat maar eens bij te benen! Gelukkig sta je er niet alleen voor, want Metis Onderwijsadvies kan op elke plek binnen het beroepsonderwijs een rol spelen; van onderwijs ontwikkelen en uitvoeren tot op managementniveau schakelen en innovaties aanzwengelen. Wordt het tijd voor een nieuw curriculum? Zijn er mensen in het onderwijsteam die verlangen naar het bijscholen van hun competenties? Zijn er wijzigingen in de complexe onderwijsstructuur of vindt er binnenkort een accreditatie of audit plaats? Voor al deze vragen zijn de specialisten van Metis Onderwijsadvies er om je te begeleiden en adviseren.

Bekijk Metis op Linkedin

5. Ieder kind kansrijk – over gelijke kansen in de klas creëren als het om afstandsonderwijs gaat

Ben jij ook een leraar die vroeger – of juist ten tijde van de Corona crisis – al zag dat de kansen niet voor elk kind gelijk waren? Door gedwongen afstandsonderwijs te volgen, bleek de ongelijkheid in kansen nog sterker tot uitdrukking te komen dan eerder werd vermoed. Het onderzoek dat door Ieder kind kansrijk is uitgevoerd, geeft schrikbarende cijfers. Misschien zijn deze cijfers echter wel nodig om eindelijk een door alle lagen en tot de regering aan toe door te dringen dat het zo niet langer kan.

Als onderwijsorganisatie kun je het onderzoek van Ieder kind kansrijk opvragen en je verdiepen in deze materie, als je dat niet al had gegaan. Je kunt achterhalen of jouw school of jouw regio dezelfde karakteristieken kent als het om kansongelijkheid gaat en wie welke taak heeft om die ongelijkheid weer recht te trekken.

Verder kun je het boek van een absolute autoriteit als het om gelijke kansen in onderwijs creëren gaat – Poor Students Rich Teaching  – van Dr. Eric Jensen lezen en je verdiepen in hoe je waarborgt dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Het boek is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar met als titel: Ieder kind kansrijk; Lesgeven aan leerlingen die opgroeien in armoede.

Als kers op de taart is Expeditie Kansrijk ontwikkeld. Dit traject laat scholen zelf op zoek gaan naar hoe zij het beste kansengelijkheid kunnen creëren. De expeditie is ontwikkeld door Bazalt Groep op basis van de onderzoeken die Eric Jensen heeft gedaan naar de rol van armoede en de kansen die een kind op school hierdoor (niet) krijgt.

Bekijk de Bazalt Groep op Linkedin

Eervolle vermelding: Driestar Educatief – met de nadruk op christelijk onderwijs

Driestar Educatief is een rijke bron van informatie en een plek voor alle studenten, scholen en andere opvoedkundige betrokken die wensen dat het christelijk geloof een plek heeft in het onderwijs. Je kunt er cursussen volgen (ook vaak in de Engelse taal) en er zijn projecten en onderzoeken die de moeite van het lezen waard zijn. Alle onderdelen die je op de website van Driestar Educatief ziet, zullen je inspireren en ideeën geven voor hoe je de basis van het christelijk geloof kunt betrekken bij alle facetten van boeiend onderwijs.

Verder is er plek voor alle traditionele vraagstukken waar ook andere opleidingen mee worstelen die het geloof niet per definitie als centraal uitgangspunt hebben genomen, zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, trauma en meertaligheid. Geïnteresseerd geraakt in Driestar Educatief? Je kunt er als leraar of onderwijsorganisatie met gelovige insteek al je passie in kwijt en allerlei vraagstukken beantwoord zien worden.

Bekijk Driestar Educatief op Linkedin